Vyhláška č. 14/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory

Čiastka 2/1988
Platnosť od 26.02.1988
Najbližšie účinné znenie 01.03.1988