Redakčné oznámenie č. 139/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 28/1988
Platnosť od 01.09.1988 do31.12.1993