Uznesenie č. 134/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I

Čiastka 28/1988
Platnosť od 01.09.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.