Uznesenie č. 128/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš

Čiastka 27/1988
Platnosť od 16.08.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

128

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 20. júla 1988

o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš a určuje deň ich konania na sobotu 24. septembra 1988.

V. Šalgovič v. r.