Uznesenie č. 128/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš

Čiastka 27/1988
Platnosť od 16.08.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

Pôvodný predpis

16.08.1988