Vyhláška č. 125/1988 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb.

Čiastka 26/1988
Platnosť od 29.07.1988 do14.05.1997
Účinnosť od 01.09.1988 do14.05.1997
Zrušený 131/1997 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1988 - 14.05.1997