Vyhláška č. 124/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia

Čiastka 26/1988
Platnosť od 29.07.1988 do31.01.1991
Účinnosť od 01.09.1988 do31.01.1991
Zrušený 477/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1988 - 31.01.1991