Vyhláška č. 122/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 20 Kč

Čiastka 26/1988
Platnosť od 29.07.1988
Účinnosť od 29.07.1988

OBSAH