Vyhláška č. 12/1988 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu, v znení vyhlášky č. 26/1982 Zb.

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do31.12.1991
Účinnosť od 01.02.1988 do31.12.1991