113

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone č. 89/1987 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla, v slovenskom vydaní;

2. vo vyhláške Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1988 Zb. o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou, v slovenskom vydaní

1. Nadpis § 10 má správne znieť: „Povinnosti orgánov obstarávajúcich územno - plánovaciu dokumentáciu“. V § 10 ods. 1 a 2 majú byť namiesto slov „Orgán vyhotovujúci územno - plánovaciu dokumentáciu“ správne uvedené slová „Orgán obstarávajúci územno - plánovaciu dokumentáciu“.

2. V čiastke 11/1988 Zbierky zákonov má číslo vyhlášky na titulnej strane 261 správne byť „65“.

Redakcia