Nariadenie vlády č. 111/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi

Čiastka 23/1988
Platnosť od 23.06.1988
Účinnosť od 01.07.1988

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1988 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.06.1988