Nariadenie vlády č. 109/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zriadení medaily Za zásluhy o Československú ľudovú armádu

Čiastka 23/1988
Platnosť od 23.06.1988 do14.10.1990
Účinnosť od 01.07.1988 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1988 - 14.10.1990