Zákon č. 108/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode

Čiastka 23/1988
Platnosť od 23.06.1988 do31.12.1991
Účinnosť od 01.07.1988 do31.12.1991
Zrušený 572/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1988 - 31.12.1991

Pôvodný predpis

23.06.1988