Zákon č. 102/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím

(v znení č. 126/1988 Zb.)

Čiastka 22/1988
Platnosť od 16.06.1988
Účinnosť od 01.07.1988

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1988 126/1988 Zb. Aktuálne znenie