Vyhláška č. 10/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 45/1986 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do31.01.1991
Účinnosť od 29.01.1988 do31.01.1991
Zrušený 43/1991 Zb.

OBSAH