Vyhláška č. 73/1987 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe

Čiastka 16/1987
Platnosť od 28.08.1987 do30.06.1995
Účinnosť od 01.10.1987 do30.06.1995
Zrušený 136/1995 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1987 - 30.06.1995