Vyhláška č. 72/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov

Čiastka 16/1987
Platnosť od 28.08.1987 do31.05.1998
Účinnosť od 01.10.1987 do31.05.1998
Zrušený 140/1998 Z. z.