Vyhláška č. 71/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 16/1987
Platnosť od 28.08.1987 do27.10.2005
Účinnosť od 12.09.1987 do27.10.2005
Zrušený 514/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 28. apríla 1986.