Vyhláška č. 62/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

Čiastka 13/1987
Platnosť od 01.07.1987
Účinnosť od 01.07.1987
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 27 ods. 1 dňom 3. septembra 1981. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 27 ods. 2 dňom 18. marca 1982.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1987 Aktuálne znenie