Zákon č. 52/1987 Zb.Zákon ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce

Čiastka 12/1987
Platnosť od 29.06.1987 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1987 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1987 - 31.03.2002