Zákon č. 51/1987 Zb.Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení

(v znení č. 194/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 12/1987
Platnosť od 29.06.1987 do31.12.2003
Účinnosť od 01.09.1994 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.