Vyhláška č. 49/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výstavbe cestného obchvatu miest Českého Těšína - Cieszyna a o zriadení nového cestného hraničného priechodu

Čiastka 11/1987
Platnosť od 26.06.1987
Účinnosť od 11.07.1987
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10. dňom 28. októbra 1986.