Vyhláška č. 46/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Čiastka 10/1987
Platnosť od 15.06.1987
Účinnosť od 15.06.1987
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 57 dňom 19. februára 1987.