Nariadenie vlády č. 44/1987 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave podmienok poskytovania pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom

Čiastka 10/1987
Platnosť od 15.06.1987
Účinnosť od 01.07.1987

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1987 Aktuálne znenie