Vyhláška č. 41/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Čiastka 9/1987
Platnosť od 25.05.1987 do14.03.2004
Účinnosť od 09.06.1987 do14.03.2004
Zrušený 120/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 25 dňom podpisu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.06.1987 - 14.03.2004