Vyhláška č. 38/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach

(v znení č. 41/1990 Zb.)

Čiastka 8/1987
Platnosť od 30.04.1987 do31.03.1991
Účinnosť od 01.04.1990 do31.03.1991
Zrušený 102/1991 Zb.