Vyhláška č. 35/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 225. výročiu založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici

Čiastka 8/1987
Platnosť od 30.04.1987 do29.09.2000
Účinnosť od 01.07.1987 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1987 - 29.09.2000