Vyhláška č. 34/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov s motívom koňa Przewalského

Čiastka 8/1987
Platnosť od 30.04.1987 do29.09.2000
Účinnosť od 15.05.1987 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.