Vyhláška č. 32/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o záväznosti Československého liekopisu

Čiastka 7/1987
Platnosť od 23.04.1987 do28.02.2005
Účinnosť od 01.10.1987 do28.02.2005
Zrušený 53/2005 Z. z.

OBSAH