Vyhláška č. 25/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1984 Zb.

Čiastka 6/1987
Platnosť od 13.04.1987 do30.06.1989
Účinnosť od 13.04.1987 do30.06.1989
Zrušený 69/1989 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.04.1987 - 30.06.1989

Pôvodný predpis

13.04.1987