Nariadenie vlády č. 21/1987 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 157/1980 Zb. o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím

Čiastka 6/1987
Platnosť od 13.04.1987 do30.06.1988
Účinnosť od 01.05.1987 do30.06.1988
Zrušený 102/1988 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1987 - 30.06.1988

Pôvodný predpis

13.04.1987