Vyhláška č. 17/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.

Čiastka 5/1987
Platnosť od 16.03.1987 do31.05.1992
Účinnosť od 01.04.1987 do31.05.1992
Zrušený 277/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1987 - 31.05.1992