Uznesenie č. 14/1987 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 123 - Michalovce

Čiastka 5/1987
Platnosť od 16.03.1987 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.