Nariadenie vlády č. 13/1987 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd

(v znení č. 184/2002 Z. z.)

Čiastka 5/1987
Platnosť od 16.03.1987
Účinnosť od 01.06.2002