Vyhláška č. 116/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti

Čiastka 24/1987
Platnosť od 23.12.1987
Účinnosť od 01.01.1988

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1988 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.12.1987