Nariadenie vlády č. 111/1987 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1988

Čiastka 24/1987
Platnosť od 23.12.1987
Účinnosť od 01.01.1988

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1988 Aktuálne znenie