Vyhláška č. 105/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona

Čiastka 23/1987
Platnosť od 16.12.1987
Účinnosť od 01.01.1988