Nariadenie vlády č. 6/1986 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1986 až 1988

Čiastka 2/1986
Platnosť od 17.02.1986 do31.12.1988
Účinnosť od 17.02.1986 do31.12.1988