Vyhláška č. 24/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva

Čiastka 6/1986
Platnosť od 28.03.1986 do31.12.1988
Účinnosť od 01.04.1986 do31.12.1988
Zrušený 90/1988 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1986 - 31.12.1988