Redakčné oznámenie č. 20/1986 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 4/1986
Platnosť od 14.03.1986 do30.06.1998
Redakčná poznámka

Zrušené pre Českú republiku predpisom č. 111/1998 Sb. od 1. júla 1998.