Uznesenie č. 10/1986 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho Zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 3/1986
Platnosť od 13.03.1986 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

Pôvodný predpis

13.03.1986