Vyhláška č. 96/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva

Čiastka 27/1985
Platnosť od 16.11.1985
Účinnosť od 16.11.1985
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť na základe svojhočlánku 17 dňom 20. novembra 1985.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.11.1985 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.11.1985