Vyhláška č. 93/1985 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály

Čiastka 26/1985
Platnosť od 13.11.1985
Účinnosť od 01.01.1986

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1986 Aktuálne znenie