Vyhláška č. 76/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

Čiastka 22/1985
Platnosť od 27.09.1985 do28.02.1991
Účinnosť od 01.01.1986 do28.02.1991
Zrušený 24/1991 Zb.