Nariadenie vlády č. 70/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 1000 Kčs

Čiastka 20/1985
Platnosť od 30.08.1985 do31.12.2007
Účinnosť od 30.08.1985 do31.12.2007
Zrušený 228/1993 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.08.1985 - 31.12.2007