Vyhláška č. 68/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti

Čiastka 19/1985
Platnosť od 16.08.1985 do31.12.2007
Účinnosť od 01.09.1985 do31.12.2007
Zrušený 581/2007 Z. z.