Vyhláška č. 58/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 16/1985
Platnosť od 31.07.1985
Účinnosť od 01.01.1995

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1995 287/1994 Z. z. Aktuálne znenie
31.07.1985 - 31.12.1994