Vyhláška č. 55/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kapverdskej republiky o kultúrnej spolupráci

Čiastka 15/1985
Platnosť od 25.07.1985
Účinnosť od 09.07.1985
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11. dňom 20. mája 1985.