Vyhláška č. 45/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní záznamov o vzniku a skončení pracovných vzťahov do občianskych preukazov

Čiastka 11/1985
Platnosť od 10.06.1985 do31.08.1993
Účinnosť od 10.06.1985 do31.08.1993
Zrušený 162/1993 Z. z.