Vyhláška č. 44/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov

Čiastka 11/1985
Platnosť od 10.06.1985 do31.08.1996
Účinnosť od 01.07.1985 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1985 - 31.08.1996

Pôvodný predpis

10.06.1985